Одржан састанак проширеног Колегијума Здравственог центра Врање

Руководство Здравственог центра Врање: управници Дома здравља, Опште болнице и директорица, др Љиљана Антић су данас одржали састанак,  проширени Колегијум свих начелника/ца , главних медицинских сестара, здравствених техничара свих служби Дома здравља и Опште болнице и правних и финансијских служби Здравственог центра Врање.

Састанак је одржан на иницијативу Министарства здравља Републике Србије где је директорица Здравственог центра Врање, др Љиљана Антић 24. октобра 2018. године имала састанак са министром здравља, др Златибором Лончарем.

На Колегијуму је представљен акциони план бесплатних превентивних прегледа који ће бити организовани у недељу, 28. октобра у Здравственом центру Врање где је истакнут значај превенције, правовремене дијагностике и терапије, како би код што већег броја пацијената болест била откривена на време, а животи сачувани. Истакнуто је и да ће сви превентивни прегледи које Министарство здравља буде организовало до краја 2018. године бити део кампање "Рак је излечив" у сарадњи са РТС.

Након стотину дана од када је директорица Здравственог центра Врање, др Љиљана Антић на челу Здравственог центра Врање известила је проширени Колегијум Дома здравља и Опште болнице о стању у установи. На првом месту представљен је кадровски план установе, проблем неуговорених радника је готово решен - остао је један неуговорени радник, директорица је говорила и о завршетку радова на Новом хируршком блоку: сва потребна опрема треба да буде допремљена до краја новембра месеца. 

Нарочиту пажњу је у свом обраћању посветила пажњи запослених према пацијенту. 

Директорица је све подсетила на правила важећег Кодекса понашања запослених у здравственим установама, Закона о правима пацијената, правилима о понашању запослених у поступку пружања здравствене заштите, Правилника о начину и поступању пацијената приликом остваривања здравствене заштите као и о једнакој доступности здравствене заштите за све.

Заштита података о личности где спадају и информације о здравственом стању пацијената су посебно осетљив део где треба да се ради као и у досадашњој позитивној пракси уз апсолутну заштиту података и уз повећану пажњу.

Оно што треба да се истакне и што сви треба да знају јесте да у односу запослених у Здравственом центру Врање према  пацијентима, пацијент је увек у праву!

Императив за све запослене је побољшање односа према пацијенту, као и побољшање међуљудских односа међу запосленима у корист свих грађана који остварују здравствену заштиту у нашој здравственој установи.

Појашњен је усвојени Правилник о правима, обавезама и одговорностима запослених у Здравственом центру Врање који су под дејством алкохола или других опојних средстава. Уводи се тест за алкохолисаност уз поштовање регулативе коју налаже надлежна Агенција. Формирана је Комисија из реда запослених. Тест ће бити рађен два пута у размаку у пола сата по потреби. Апарат ће имати редовно баждарење ускладу са прописима.

Представљен је Кућни ред Здравственог центра Врање где је поред осталог, регулисана употреба апарата и мобилних телефона у сврхе недозвољеног фотографисања и снимања у просторијама Здравственог центра Врање.

Кућним редом Здравственог центра Врање биће регулисано и недозвољено паркирање и задржавање аутомобила унутар Здравственог центра Врање, на тај начин што ће запосленима бити издате налепнице.

На простору код улаза у Службу за пријем и збрињавање ургентних стања простор је слободан искључиво за санитетска возила. Задржавања и паркирање аутомобила у овом делу није дозвољено.

Такође је ангажована и ЈКП  „Паркинг сервиса“ Врање која ће својим возилом односити сва непрописно и без дозволе паркирана возила у кругу Здравственог центра Врање.

Руководство Здравственог центра Врање је уз сагласност свих представника проширеног Колегијума утврдио динамику одржавања оваквих састанака и то ће бити једанпут месечно у задњој недељи сваког месеца. Ванредни појединачни и заједнички састанци биће организовани по потреби.