zcvranje

zcvranje

Извршене обавезе према добављачима на дан 17.09.2020. можете преузети ОВДE

четвртак, 17 септембар 2020 10:51

Директно плаћање РФЗО на дан 17.09.2020.

Директно плаћање РФЗО на дан 17.09.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

четвртак, 17 септембар 2020 10:48

Дневнe исплате за дан 17.09.2020.

Дневнe исплате за дан 17.09.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 17.09.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 16.09.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 15.09.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

понедељак, 14 септембар 2020 11:39

Дневни финансијски извештај за дан 14.09.2020.

Дневни финансијски извештај за дан 14.09.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 11.09.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

петак, 11 септембар 2020 11:51

Дневнe исплате за дан 11.09.2020.

Дневнe исплате за дан 11.09.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

петак, 11 септембар 2020 11:50

Директно плаћање РФЗО на дан 11.09.2020.

Директно плаћање РФЗО на дан 11.09.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Страна 1 од 111