Службa за трансфузију крви

Оцените овај чланак
(2 Гласова)

Начелница: др Весна Стојановић, специјалисткиња трансфузиологије

Главни техничар: Томислав Ристић

Нови телефонски именик (локали):

Начелник одељења

684

 

Главни техничар

685

 

Техничари

686

тел: 424-347

Служба  за трансфузију крви у Врању ради у оквиру Опште болнице врањског Здравственог центра око педесет година. Бави се прегледом давалаца крви и прикупљањем крви и крвних деривата од истих, обрадом и даљом дистрибуцијом крви и свеже замрзнуте плазме до пацијената којима су ови елементи неопходни за живот.  У овој служби се одређују крвне групе код давалаца, пацијената и трудница, контролише коагулациони статус као припрема за операцију или контролу антикоагулативне терапије код пацијената  који су на терапији антикоагулативним лековима . У Служби за трансфузију  такође могу да се прегледају упаљене вене, да се уради контрола на трансмисуве болести HIV, HbsAg, HCV, TPH i skrining test antitela.

У оквиру својих делатности ова служба има :

-Одсек за специјалистичко консултативну заштиту и обраду давалаца. У оквиру овог одсека врши се пријем, преглед, и мотивација давалаца крви. Давање крви је добровољно, бесплатно и анонимно а превасходно из алтруистичких разлога где давалац осећа задовољство што је некоме помогао или спасао живот.

-Одсек за лабораторију, пријем, припрему и контролу продуката крви. У оквиру овог одсека врши се пријем  и обрада давалаца крви. Давалац је у потпуности сигуран јер се за свако давање крви користи кеса са системом за једнократну употребу .

-Лабораторију за имунохематологију, чине лабораторија за пријем и обраду трудница, контролу трансмисивих болести код  давалаца, трудница и пацијената по упуту за овакву врсту услуге и то на HbsAg, HCV, HIV, TPH i screening  test. Oдређивању  Крвних група АБО система и Px фактора  а код  Px негативних  одређивање Px фенотипа, затим пренаталном  имунохематолошком испитивању трудница (скрининг, идентификација и титар еритроцитних антитела) и њихова редовна контрола до порођаја и након порођаја у року од 72 сата.

-Лабораторија за хемостазу и тромбозу. У овој лабораторији се ради целокупан коагулациони статус амбулантних и болничких пацијената као припрема за операцију, преглед или праћење антикагулационе терапије. Раде се следеће анализе: протромбинско  време, активирано парцијално тромбопластинско време, тромбинско време, тест еуглобинске фибринолизе, д-димер, време  крварења.

-Специјалистичко консултативни одсек за хемостазу и тромбозу. У овој амбуланти лекари прате и одређују шему коришћења лекова за  антикоагулативну терапију, врше консултативни специјалистички преглед болничких пацијената, преглед амбулантних пацијената са следећим дијагнозама.

У  Служби за трансфузију крви раде:

Прим.Спец. др Славица Младеновић

Спец. Трансфизиологије др Душан Јовановић

Спец. Трансфузиологије др Весна Стојановић

Транфузисти:

Томислав Ристић (главни техничар), Верица Комненовић, Славица Јовановић, Елизабета Димитријевић, Слађана Денчић, Јовица Антић, Миодраг Митић, Бранислав Зафировић, Предраг Дунчић, Жаклина Томић, Данијела Шапић.

Општа обавештења о раду службе:

Телефон службе је 017-421-550 локали 233 и 299

Директни телефон код начелника службе је 017- 424-347

Радно време је сваког дана од 7,00-19,00 часова, ноћу дежура трансфузиста за хитне случајеве.

Суботом од 7,00-13,00 часова (хитни случајеви).

Труднице и пацијенти за коагулациони статус, као и контрола антикоагулантне терапије крв ради се од 7,30 до 10 сати.

Специјалистички преглед за хемостазу и тромбозу  раде се од 10,00 до 12,00 сати.

Даваоци могу да дају крв сваког радног дана од 7,30 до 18,00 сати и суботом  од 8,00 до 12,00 сати.

Издавање резултата је од  13,00 до 14 часова сваког радног дана.

 

Прочитано 5703 пута