zcvranje

zcvranje

Дневни финансијски извештај за дан 03.07.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 03.07.2020. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 03.07.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Дневнe исплате за дан 03.07.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

четвртак, 02 јул 2020 13:55

Дневнe исплате за дан 02.07.2020.

Дневнe исплате за дан 02.07.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 02.07.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 02.07.2020. можете преузети ОВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 02.07.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Дневни финансијски извештај за дан 01.07.2020. Год можете погледати и преузети OВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 01.07.2020. можете преузети ОВДЕ

Страна 1 од 95