Текст јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време

Текст јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време можете преузети ОВДЕ