Текст јавног огласа за пријем у радни однос (оглас број 07)

Текст јавног огласа за пријем у радни однос  (оглас број 07) можете преузети ОВДЕ