ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

ЈНПГ

Одлука о додели уговора за јавну набаку Одржавање медицинске оопреме, ЈНПГ бр. 31/17
Појашњење конкурсне документације за ЈНПГ 34/17 дезинфекциона средства_4
Обавештење о покретању преговарачког поступка и конкурсна документација за ЈНПГ 36/17 лабораторијски материјал
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНПГ 34/17 дезинфекциона средства
Појашњење конкурсне документције за ЈНПГ 34/17 дезинфекциона средства_3
Појашњење конкурсне документције за ЈНПГ 34/17 дезинфекциона средства_3
Појашњење конкурсне документције за ЈНПГ 34/17 дезинфекциона средства
Одлука о додели уговора за јавну набавку добра за јнпг 32/17
Појашњење конкурсне документације за ЈНПГ 34/17 дезинфекциона средства
Одговор на појашњење понуђача за јнпг бр.31/17 Одржавање медицинске опреме
Обавештење о обустави поступка за ЈНПГ 29-17 Лабораторијски материјал
Позив за подношење понуда и конкурсна документција за ЈНПГ 34/17 дезинфекциона средства
Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за јнпг бр. 35/17
Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за ЈНПГ 33/17 лабораторијски материјал
Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за ЈНПГ 32/17 лабораторијски материјал
Обавештење о покретању поступка и конкурсна документацију за јнпг бр. 31/17- Одржавање медицинске опреме
Обавештење о закљученом уговору за јнпг бр. 27/17- Медикунион
Обавештење о закљученом уговору за јнпг бр. 27/17-лекови са листе Д
Одлука о обустави поступка јнпг бр. 29/17- лабораторијски материјал
Одлука о обустави поступка јнпг бр. 30/17- Уградни материјал у ортопедији
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени