Адреса:
Ј.Ј.Лунге 1
Врање
17500
Телефон:
017/421 550
Факс:
017/405-126
(опционо)