ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Пацијентова права

Заштитник права осигураника

Саветник за заштиту права пацијената

Зорица Перић

Канцеларија за заштиту права пацијената
Краља Милана 1, I спрат, канцеларија број 37 (зграда Начелства)
радним даном од 12,00 – 14,00 часова
017/402 390


Заштитник права осигураника

 

Јасмина Станојковић

Јована Јанковића Лунге  1, приземље
радним даном од 7,30-15,30 часова
017/421 550 локал 324, 064/85 22 820

 

Примена Закона о правима пацијената - саветници за заштиту права пацијената у градовима и општинама Републике Србије

У складу са Законом о правима пацијената, јединице локалне самоуправе (општине и градови) добиле су нову надлежност - да организују и обезбеде заштиту права пацијената у остваривању права на здравствену заштиту одређивањем дипломираног правника који ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље.

Саветник за заштиту права пацијената у локалној самоуправи, на основу Закона, пружа информације и савете о правима пацијената и пружа заштиту права пацијената по поднетим приговорима у остваривању здравствене заштите. Закон о правима пацијената, па самим тим и надлежност саветника за права пацијената, односи се на све грађане, осигуране и неосигуране, који се лече у државним и приватним здравственим установама и приватној пракси.

Саветници за права пацијената у локалним самоуправама преузели су надлежност од 1. децембра 2013. године када је престала надлежност заштитника права пацијената у здравственим установама. У свим општинама и градовима одређена су лица - дипломирани правници са потребним радним искуством која ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената осим у четири општине, такође је образовано 97 савета за здравље. У току је и образовање и осталих савета за здравље у јединицама локалне самоуправе.

У циљу информисаља грађана јединице локалне самоуправе и здравствене установе имају обавезу да на видном месту истакну податке о имену и презимену саветника, адреси и броју телефона на који се могу обратити за потребне савете и информације, односно да поднесу приговор. У том смислу су и достављени одговарајући постери који су припремљени у сарадњи Министарства здравља, Сталне конференције градова и општина, Савеза градова и општина Србије а уз подршку ДИЛС пројекта – “Пружање унапређиних услуга на локалном нивоу“.


 

У Дому здравља у Врању ради и заштитник права осигураних лица

 

 Заштитник права осигураних лица (Републички фонд за здравствено осигурање), Сања Златановић почела је са радом 27.01.2014. године и она ће се бавити пословима заштите права осигураних лица.

Канцеларија заштитника права осигураних лица налази се у згради Дома здравља Врање (канцеларија број 306).

На улазу у зграду Дома здравља Врање, као и на огласим таблама у Здравственом центру Врање, истакнут је постер на коме се налази број канцеларије, као и број телефона (064/ 85 20 820) на који се може контактирати заштитник права осигураних лица.

Све информације из домена рада заштитника права осигураних лица објављене су на званичном сајту Републичког фонда за здравствено осигурања www.rfzo.rs. 

 

Image
Image
Image
produži život

Mени