Финансијски извештај (365)

Директно плаћање РФЗО на дан 28.07.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 31.07.2020. можете преузети ОВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 28.07.2020. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 28.07.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 27.07.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 27.07.2020. можете преузети ОВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 24.07.2020. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 24.07.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 23.07.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 23.07.2020. можете преузети ОВДЕ

Страна 1 од 37