Финансијски извештај (558)

 

 

         
         
  Здравствени центар Врање      
  Ј.Ј.Лунге бр.1,Врање      
  00224001 ЗЦ Врање      
  Датум уноса 22.07.2022.      
         
  Спецификација пренетих средстава по добављачима и КПП      
    на дан 21.07.2022.                
    Асигнације    
         
    Добављач Место Износ
               
  Крв и            
  продукти      
  крви      
         
  КПП 076      
         
         
         
         
         
         
         
         
  Укупно     0,00
                     
         
    Добављач Место Износ
         
  Исхрана          
  болесника      
  КПП 07Д          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
,        
         
         
         
  Укупно     0,00    
         
         
         
         
    Добављач Место Износ
  Санитетски материјал      
  СЗЗ      
  КПП 085      
         
         
         
         
         
         
         
         
  ПЗЗ      
  КПП 064      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Укупно     0,00
         
         
         
         
    Добављач Место Износ
         
  Дијализа      
         
  КПП 080      
         
         
         
         
         
  Укупно     0,00
         
    Добављач Место Износ
  Остали дир. И      
  инд.трошкови      
  КПП 05е      
         
         
  Укупно     0,00
         
  Материјални Добављач Место Износ
  трошкови        
  СЗЗ      
  КПП 07Е      
         
  ПЗЗ ДДОР Нови Сад 8.527,00
  КПП 06Е ДДОР Нови Сад 17.349,00
    ДДОР Нови Сад 15.816,00
    ДДОР Нови Сад 21.644,00
    ДДОР Нови Сад 23.494,00
    ЈКП КОМРАД Врање 232.509,09
    ЈП ВОДОВОД Врање 215.630,46
                 
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Укупно     534.969,55
         
    Добављач Место Износ
  Енергенти      
  СЗЗ КПП 07Ц      
         
         
         
         
         
  и      
  ПЗЗ КПП 06Ц              
                 
         
         
         
         
         
         
         
  Укупно     0,00
         
  уградни Добављач Место Износ
  материјал      
  КПП 077      
         
  Укупно     0,00
         
  Лекови ван листе Добављач Место Износ
  лекова      
         
         
  КПП 958      
  Укупно     0,00
         
         
  Санитетски и мед. Добављач Место Износ
  материјал      
  СЗЗ      
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                 
  КПП 07В-31      
  Укупно     0,00
         
  Енергенти Добављач Место Износ
  СЗЗ      
         
         
  КПП 07В-32      
  Укупно     0,00
         
  Матер.трошкови ЈКП КОМРАД Врање 156.354,00
  СЗЗ ЈП ВОДОВОД Врање 1.047.794,34
         
         
         
         
         
         
         
         
           
  КПП 07В-33      
  Укупно     1.204.148,34
             
  УКУПНО     1.739.117,89

 

       
       
Здравствени центар Врање    
Ј.Ј.Лунге бр.1,Врање      
00224001 ЗЦ Врање      
Датум уноса 21.07.2022.    
       
Спецификација пренетих средстава по добављачима и КПП
  на дан 20.07.2022.    
  Асигнације    
       
       
  Добављач Место Износ
       
Крв и      
продукти       
крви      
       
КПП 076      
       
       
       
       
       
       
       
       
Укупно     0.00
       
       
       
  Добављач Место Износ
       
Исхрана      
болесника      
КПП 07Д      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Укупно     0.00
       
       
       
       
       
  Добављач Место Износ
Санитетски материјал      
СЗЗ       
КПП 085      
       
       
       
       
       
       
       
       
ПЗЗ      
КПП 064      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Укупно     0.00
       
       
       
       
       
  Добављач Место Износ
       
Дијализа      
       
КПП 080      
       
       
       
       
       
Укупно     0.00
       
       
  Добављач Место Износ
Остали дир. И      
инд.трошкови      
КПП 05е      
       
       
Укупно     0.00
       
       
Материјални Добављач Место Износ
трошкови      
СЗЗ      
КПП 07Е      
       
ПЗЗ      
КПП 06Е      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Укупно     0.00
       
       
  Добављач Место Износ
Енергенти КНЕЗ ПЕТРОЛ Земун 1,175,839.26
СЗЗ КПП 07Ц      
       
       
       
       
       
и      
ПЗЗ КПП 06Ц      
       
       
       
       
       
       
       
       
Укупно     1,175,839.26
       
       
уградни Добављач Место Износ
материјал      
КПП 077      
       
Укупно     0.00
       
       
Лекови ван листе Добављач Место Износ
лекова      
       
       
КПП 958      
Укупно     0.00
       
       
Санитетски и мед. Добављач Место Износ
материјал      
СЗЗ      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
КПП 07В-31      
Укупно     0.00
       
Енергенти Добављач Место Износ
СЗЗ      
       
       
КПП 07В-32      
Укупно     0.00
       
Матер.трошкови      
СЗЗ      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
КПП 07В-33      
Укупно     0.00
       
       
УКУПНО     1,175,839.26

 

Директно плаћање на дан 02.06.2022. Mожете погледати и преузети ОВДE

Директно плаћање на дан 31.05.2022. Mожете погледати и преузети ОВДE

Страна 1 од 56
             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net