Финансијски извештај (446)

Извршене обавезе према добављачима на дан 19.10.2020. можете преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 19.10.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 16.10.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 16.10.2020. можете преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 15.10.2020. можете преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 15.10.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 14.10.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 14.10.2020. можете преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 13.10.2020. можете преузети ОВДE

Директно плаћање РФЗО на дан 13.10.2020. Mожете погледати и преузети ОВДE

Страна 1 од 45