Финансијски извештај (101)

Извршене обавезе према добављачима на дан 07.11.2019. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 08.11.2019. Mожете погледати и преузети ОВДE

Извршене обавезе према добављачима на дан 06.11.2019. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 07.11.2019. Mожете погледати и преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 06.11.2019. Mожете погледати и преузети ОВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 05.11.2019. можете преузети ОВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 04.11.2019. можете преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 05.11.2019. Mожете погледати и преузети ОВДЕ

Директно плаћање РФЗО на дан 01.11.2019. Mожете погледати и преузети ОВДЕ

Извршене обавезе према добављачима на дан 01.11.2019. можете преузети ОВДЕ

Страна 1 од 11