ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Мисија и визија болнице

Визија

Општа болница Врање жели да буде водећа здравствена установа у области здравствене заштите становништва југа Србије, а њен општи циљ је – здрави људи у здравој заједници.

 Мисија

Ради постизања визије водеће здравствене установе у области секундарне здравствене заштите, Општа болница Врање ће стално радити на заштити, односно реституцији нарушеног физичког и менталног здравља људи гравитирајуће популације, кроз:

 • континуирано задовољење потреба и очекивања корисника у свим примењеним протоколима здравствене заштите, са минималним ресурсима
 • брзу дијагностику, високо специфичну терапију и рехабилитацију
 • истраживање здравствених проблема и здравствених ризика код корисника
 • коришћење апарата и уређаја високе технолошке вредности
 • дефинисање и вредновање дијагностичких и терапеутских тема и метода, њихову примену и еволуцију резултата
 • пренос знања лекарима на примарном нивоу и њихову мобилизацију у локалној заједници, на идентификацији и решавању здравствених проблема
 • медицинску негу трминалних случајева, хитних стања и акутних епизода хроничних болести
 • спремност за реаговање на ванредне ситуације и учешће у њиховој санацији
 • спровођење закона и прописа који штите здравље и гарантују безбедност корисника и особља
 • обезбеђивање оспособљеног особља кроз иновирање знања путем континуиране едукације, самообразовањем и сарадњом са научним и стручним институцијама
 • повећање мотивације за рад особља, побољшањем услова рада и животног стандарда
 • За тумачење ове политике, односно мисије одговоран је Управник, а за њено спровођење сви запослени у Општој болници Врање.
Image
Image
Image
produži život

Mени