ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Служба за пријем и збрињавање ургентних стања

Начелник одељења: др Љубиша Стојиљковић, специјалиста ургентне медицине

Главна сестра: Весна Станисављевић

Начелник одељења

612

 

 

Интервенције

613

Контакт телефон: 017/421-550 локал 288, 431-982


Кадровска структура запослених

Лекари:

др Љубиша Стојиљковић, специјалиста ургентне медицине,

др Петар Димитријевић, специјалиста ургентне медицине,

др Слађана Стошић,  специјалиста ургентне медицине,

др Сузана Стаменковић, специјалиста ургентне медицине,

др Дејан Поповић,специјалиста ургентне медицине,

др Тања Станковић,специјалиста ургентне медицине,

Организационе јединице Службе за пријем и збрињавање ургентних стања:

  1. Одсек за токсикологију,
  2. Одсек за интензивну негу и лечење
  3. Одсек за трауматологију пријемне службе,
  4. Дневна болница за опсервације
  5. Пријемно тријажна амбуланта

О одељењу:

У Служби за пријем и збрињавање ургентних стања врши се пријем и збрињавање ургентно угрожених, повређених и оболелих. Обавља се збрињавање у области токсикологије. Ради се дијагностика нејасних стања акутно угрожених болесника, као и збрињавање траума и политраума.

Image
Image
Image
produži život

Mени