ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Служба за патологију

Начелница Одељења за патологију: др Миља Митровић , специјалиста патолошке анатомије
Главни техничар: Слађана Стојановић
Контакт телефон:017/421-550 локал: 384
 

Кадровска структура запослених:
Лекари специјалисти у служби: др Миља Митровић, др Марија Трајковић, др Габријела Стојановић; 4 техничара и помоћник  обдуцента: Александар Пешевски.

Одељење патологије Здравственог центра Врање основано је 1978. године. Ради се патохистологија анализа биопсијских и оперативних материјала на H-E пресецима, анализа EX TEMPORE, цитолошка дијагностика као и клиничке обдукције.

Image
Image
Image
produži život

Mени