ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Служба за трансфузију крви

Одељење болничке банке крви

 

Начелник: др Душан Јовановић, специјалиста трансфузиологије

Главни техничар: Томислав Ристић

Нови телефонски именик (локали):

Начелник одељења

684

 

 

Главни техничар

685

 

Техничари

686

тел: 424-347

Одељење болничке банке крви у Врању ради у оквиру Опште болнице врањског Здравственог центра око педесет година. У овој служби се одређују крвне групе код давалаца, пацијената и трудница, контролише коагулациони статус као припрема за операцију или контролу антикоагулативне терапије код пацијената  који су на терапији антикоагулативним лековима . Такође могу да се прегледају упаљене вене, да се уради контрола на трансмисуве болести i skrining test antitela.

У оквиру својих делатности ово одељење има :

-Лабораторију за имунохематологију, чине лабораторија за пријем и обраду трудница, контролу трансмисивих болести код  давалаца, трудница и пацијената по упуту за овакву врсту услуге. Oдређивање  Крвних група АБО система и Px фактора  а код  Px негативних  одређивање Px фенотипа, затим пренатално имунохематолошком испитивању трудница (скрининг, идентификација и титар еритроцитних антитела) и њихова редовна контрола до порођаја и након порођаја у року од 72 сата.

-Лабораторија за хемостазу и тромбозу. У овој лабораторији се ради целокупан коагулациони статус амбулантних и болничких пацијената као припрема за операцију, преглед или праћење антикагулационе терапије. Раде се следеће анализе: протромбинско  време, активирано парцијално тромбопластинско време, тромбинско време, тест еуглобинске фибринолизе, д-димер, време  крварења.

-Специјалистичко консултативни одсек за хемостазу и тромбозу. У овој амбуланти лекари прате и одређују шему коришћења лекова за  антикоагулативну терапију, врше консултативни специјалистички преглед болничких пацијената, преглед амбулантних пацијената са следећим дијагнозама.

У  Одељењу болничке банке крви раде:

Специјалиста трансфизиологије, др Душан Јовановић

Специјалиста трансфузиологије, др Весна Стојановић

Специјалиста трансфузологије, др Тамара Тасић

Специјалиста трансфузиологије, др Владислав Станковић

Трансфузисти:

Томислав Ристић (главни техничар), Елизабета Димитријевић, Слађана Денчић, Јовица Антић, Миодраг Митић, Бранислав Зафировић, Предраг Дунчић, Данијела Шапић.

Лабораторијски техничари: Снежана Ђурић, Светлана Милошевић, Ђорђевић Драган.

Општа обавештења о раду службе:

Телефон је 017-421-550 локали 233 и 299

Директни телефон код начелника је 017- 424-347

Радно време је сваког дана од 7,00-19,00 часова, ноћу дежура трансфузиста за хитне случајеве.

Суботом од 7,00-13,00 часова (хитни случајеви).

Труднице и пацијенти за коагулациони статус, као и контрола антикоагулантне терапије крв ради се од 7,30 до 10 сати.

Специјалистички преглед за хемостазу и тромбозу  раде се од 10,00 до 12,00 сати.

Даваоци могу да дају крв сваког радног дана од 7,30 до 18,00 сати и суботом  од 8,00 до 12,00 сати.

Издавање резултата је од  13,00 до 14 часова сваког радног дана.

Image
Image
Image
produži život

Mени