ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Правилници, одлуке, закони и уредбе

На овој страни можете преузети законе и правилнике у вези здравствене заштите

* Правилник о начину остваривања права на накнаду трошкова превоза здравствених радника  на специјализацији или ужој специјализацији, од места становања до здравствене установе у којој се обавља специјализација или ужа специјализација можете преузети ОВДЕ (PDF 247 kb)

* Закон о здравственом осигурању  преузми ОВДЕ (PDF 983 КБ)

* Закон о лековима и медицинских средстава преузми ОВДЕ (PDF 242 КБ)

* Закон о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање преузми ОВДЕ (PDF 106 КБ)

* Закон о заштити становништва од заразних болести преузми ОВДЕ ( PDF 295 КБ)

* Закон о здравственој заштити преузми  ОВДЕ (PDF 1256 КБ)

* Процедура овере здравствених књижица маркицама здравственог осигурања према важећем Правилнику  преузми  ОВДЕ (PDF 115 КБ)

* Правилник о утврђивању ценa здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите преузми ОВДЕ (PDF 943  КБ)

* Правилник о утврђивању цена и накнада за одређене врсте здравствених услуга које се пружају на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите  преузми ОВДЕ (PDF 125 kb)

Image
Image
Image
produži život

Mени