ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ, АЛКОХОЛИЗАМ, НАРКОМАНИЈЕ И КОЦКЕ

Саветовалиште за болести зависности

 

Саветовалиште за болести зависности основано је 4. децембра 1992. године при тадашњем Диспанзеру за ментално здравље у Дому здравља Врање, као једина таква организациона јединица на ширем подручју од Лесковца до Гњилана, у то време.

Групна породична терапија почиње да се примењује у пракси почетком 1993. године.

Телефон: 017/7155 379; 017/421 599
Адреса: Јована Јанковића Лунге 1
Радно време: понедељак, среда, петак: од 07,00 до 13,00 часова,                                                     уторак, четвртак: од 13,30 до 19 часова            

Стручни тим чине:

* Др Лидија Сентић, психијатрица  
* Сузана Стојковић, дипломирана социјална радница  
* Љиљана Стошић, социолошкиња       

Саветовалиште за болести зависности

Рад Саветовалишта се одвија на више начина:

  1. Мотивација за лечење болести зависности – одвија се свакодневно по потреби и представља важан део лечења, без кога нема успеха даље терапије.
  2. Индивидуална породична терапија – одвија се свакодневно у заказаним терминима породица или по потреби пацијента.
  3. Интензивна групна породична терапија – одвија се понедељком, средом и петком од 8,00 до 12,30, уторком и четвртком од 14,00 до 17,00, у којој учествују пацијенти са сарадницима.
  4. Рехабилитационо – продужена породична терапија – одржава се сваког уторка од 17,00 до 20,00 часова и у њој учествују пацијенти са сарадницима по завршетку интензивне групне терапије.
  5. Рехабилитациона фаза ресоцијализације лечених зависника – Клуб лечених зависника „Мост“, четвртак од 17,00 часова

Саветовалиште за болести зависности

При Саветовалишту постоји Клуб лечених зависника „Мост“ основан марта 1998. године.

Клуб „МОСТ“ је активан члан Заједнице клубова лечених алкохоличара Србије (ЗКЛАС) у оквиру које учествује на Пленуму Клубова лечених алкохоличара Србије са радовима пацијената – чланова клуба. Такође учествује и на Симпозијуму о болестима зависности где терапеути презентују своје радове на одређену тему из болести зависности, алкохолизам, наркоманија, патолошко коцкање.

Саветовалиште за болести зависности

Image
Image
Image
produži život

Mени