ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Кадровска структура

Укупан број запослених Дома Здравља Врање је 594, од тога:

* 74 специјалиста,

* 46 лекара опште праксе,

* 10 лекара на специјализацији,

* 22 стоматолога,

* 19 здравствених сарадника,

* 259 медицинских сестара/техничара,

* 30 лабораторијских техничара,

* 42 лаборанта,

* 21 возач,

* 8 картотекара,

* 47 са нижом стручном спремом


У Дому здравља “Врање” се у просеку годишње обави око 710.000 прегледа.

Image
Image
Image
produži život

Mени