ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

ЈНПГ

Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 31/17_2
Odluka o dodeli ugovora za jnpg 39/17
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 31/17
Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добра Санитетско потрошни материјал. ЈНПГ бр.35/17
Обавештење о покретању поступка и конкурсна докумнтација за јнпг бр. 39/17
Обавештење о покретању поступка и позив за подношење понуда за ЈНПГ 40/17 Намирнице за припремање хране - Јаја
Одлука о додели уговора за јнпг бр. 38/17 за јавну набавку добра санитетско потрошни материјал,
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈНПГ БР. 38/17
Одлука о обустави за јавну набавку добра-Санитетски материјал , ЈНПГ 37/17
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 32/17 лабораторијски материјал
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 32/17 лабораторијски материјал
Oдлука о додели уговора за јнпг бр.36-17 Лабораторијски материјал за апарат Иммулите 2000
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈНПГ БР. 31/17-ОДРЖАВАЊЕ МЕДЕЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
Обавештење о закљученом уговору за ЈНПГ 27/17 Лекови са листе Д
Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за јнпг бр. 38/17 Санитетско потрошни материјал
Обавештење о покретању поступка и позив за допуну понуда за јнпг бр. 37-17- Санитетско потрошни материјал
Одлука о обустави поступка за јавну набавку ЈНПГ бр. 35/17- санитетско потросни материјал
Одлука о обустави поступка за јавну набавку добра Дезифекциона средства, јнпг бр. 34/17
Одлука о додели уговора за јавну набавку добра -Лабораторијски материјал за апрата Урискан, јнпг бр. 33/17
Одлука о обустави за јавну набаку Одржавање медицинске оопреме, ЈНПГ бр. 31/17
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени