ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Отворени поступак

Појашњење конкурсне документације у вези ЈН 38/19 Средства за хигијену
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 19/19 медицински потрошни материјал ивеx 2
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 11/19 Лабораторијски материјал ОЈ Болница фармапром 4
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 34/19 Медицинско потрошни материјал
Обавештење о закљученом уговору, Механичарске поправке и одржавање возила-Набавка филтера ЈН 35-2019
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 34/19 Медицинско потрошни материјал
Одлука о измени одлуке о додели уговора за ЈН 34/19 Медицинско потрошни материјал
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 34/19 Медицинско потрошни материјал
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 34/19 Медицинско потрошни материјал
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈН 38/19 Средства за хигијену
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 37/19 Набавка лекова-цитостатик са листе Д
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 37/19 Набавка лекова-цитостатик са листе Д
Одлука о додели уговора за ЈН 36/19 Материјал за дијализу
Обавештење о обустави за ЈН 34/19 Медицинско потрошни материјал за партије 21 и 22.
Одлука о додели уговора јавне набавке ЈН 33/2019 Набавка намирница за припремање хране
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/19 Laboratorijski materijal OJ Bolnice farmaprom 3
Одлука о додели уговора за ЈН 35/2019, Механичарске поправке возила - набавка филтера
Одлука о додели уговора за ЈН 34/19 Медицинско потрошни материјал
Одлука о обустави за ЈН 34/19 Медицинско потрошни материјал
Појашњење конкурсне док. за ЈН 36/19 материјал за дијализу
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени