ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Јавне набавке мале вредности

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 48/19 Преглед и дозиметријска контрола РО апарата
Позив за подношење понуда и конкурсна документција за ЈНМВ 51/19 потрошни материјал у стоматологији-резервни потрошни делови
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 49/19 Мрки угаљ
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 52/19 Стоматолошки материјал
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 50/19 ситан инвентар и апарати за потребе стоматологије
Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 50/19 ситан инвентар и апарати за потребе стоматологије
Позив за давање понуда и Конкурснa документацијa по јавној набавци ЈНМВ 53/2019 Одржавање и поправка рачунарске опреме- Пуњење тонера
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 50/19 ситан инвентар и апарати за потребе стоматологије
Обавештење о обустави за ЈНМВ 47/19 Пуњење тонера
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 45/19 медицинси и технички гас
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 42/19 Одржавање лифтова
Одлука о обустави за ЈНМВ 47/19 Пуњење тонера
Обавештење о обустави за ЈНМВ 46/19 Ситан инвентар и апарати за потребе стоматологије
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 48/19 Преглед и дозиметријска контрола РО апарата
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 49/19 Мрки угаљ
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 44/19 Реконструкција централног грејања у Здравственој станици Врањска Бања
Одлука о додели уговора , Потрошни материјал за анестезиолошке апарате ЈМНВ 43-2019
Одлука о обустави за ЈНМВ 46/19 Ситан инвентар и апарати за потребе стоматологије
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 45/19 Медицински и технички гас
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 47/19 Пуњење тонера
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени