ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Јавне набавке мале вредности

Одлука о додели уговора, за ЈНМВ 56/2019 Протокомери за кисеоник са манометром
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 57/19 реконструкција надстрешнице на улазној капији Здравственог
Обавештење о обустави за ЈНМВ 52/19 Стоматолошки материјала
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 55/19 Мерење емисије загађујућих материја из емитера котларнице
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 54/19 Преглед ТЛ дозиметара за професионално изложена лица у зони јонизујућег зрачења
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 59-2019
Позив за давање понуда и Конкурсна документација ЈНМВ 59-2019 Агрегат
Позив за давање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ 58/2019 Одржавање телефоцнских инсталација и опреме
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 48/19 Преглед и дпзиметријска контрола РО апарата
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 52/19 Стоматолошки материјал
Одлука о обустави за ЈНМВ 52/19 стоматолошки материјал
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 51/19 Остали потрошни материјал у стоматологији -резервни потрошни делови
Одлука о обустави за ЈНМВ 51/19 Остали потрошни материјал у стоматологији-резервни потрошни делови
Одлука о додели уговора, одржавање и поправка рачунарске опреме- Пуњење тонера ЈНМВ 53-2019
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 49/19 Мрки угаљ
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 43/2019, Потрошни материјал за анестезиолошке апарате и ситан инвентар
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 50/19 Ситан инвентар и апарати за потребе стоматологије
Позив за давање понуда и Конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ 56/2019 Протокомери за кисеоник са манометром
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 55/19 мерење емисије загадјујућих материја из емитера котларнице
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 54/19 Преглед ТЛ дозиметара за професионално изложена лица у зони јонизујућег зрачења
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени