ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 05/20 Одржавање рачунарске опреме
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/20 Услуге саветника за безбедност у транспорту опасне робе
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 01/20 Услуге обезбеђења
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03/20 Набавка резервних делова за ЦТ
Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 02/20 контрола исправности ПП апарата и хидрантске мреже
Појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 02/20 исправност и контрола ПП апарата 2
Појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 02/20 исправност и контрола ПП апарата
Појашњење Конкурсне документације за ЈНМВ 03/20 Набавка резервних делова за ЦТ
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 01/20 Услуге обезбеђења
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 04/20 Услуге саветника забезбедност у транспорту опасне робе
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 02/20 Контрола исправности и функционалности ПП апарата и хидрантске мреже
Измењена конкурсна документација за ЈНМВ 03/20 Набавка резервних делова за ЦТ
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JNMV 03/20 nabavka rezervnih delova za CT
Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за ЈН 03-2020, Намернице за припремање хране
Измена конкурсне документације за ЈНМВ 01/20 Услуге обезбеђења
Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 01/20 Услуге обезбеђења
Појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 01/20 Услуге обезбеђења
Појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 01/20 услуге обезбеђења
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 01/20 Услуге обезбеђења
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 61/19 израда извештаја о сиигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени