ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Јавне набавке мале вредности

Обавештење о обустави за ЈНМВ 24/20 Медицински потрошни материјал - дезинфекциона средства
Обавештење о закљученом уговору за, ЈНМВ 31-2020 Одрзавање телефонске инсталације и опреме
Обавештање о закљученом уговору за ЈНМВ 22/20 Одржавање рачунарске опреме
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 27/20 Средства за хигијену
Одлука обустави за ЈНМВ 27/20 Средства за хигијену
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 25/20 Одржавање фриго опреме и електро уређаја
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 29/20 Контрола исправности и функционалности ПП апарата
Одлука о обустави за ЈНМВ 29/20 Контрола исправности ПП апарата и хидрантске мреже
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 30/20 Медицински и технички гас
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 20/20 Осигурање имовине, лица и возила
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 19/20 Набавка угља
Одлука о обустави за ЈНМВ 25/20 Одржавање фриго опреме и електро уређаја
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 24/20 медицинско потрошни материјал - дезинфекциона средства
Одлука о обустави за ЈНМВ 24/20 Медицинско потрошни материјал- дезинфекциона средства
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 15-2020, Дрво за огрев
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 18-2020, Остали административни материјал
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 16/20 Таблетирана со
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 23/20 потрошно технички материјал
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 26-2020 Медицински апарати
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 17/20 Периодични прегледи за сва професионална лица изложена зони јонизујућег зраћења
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени