ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Јавне набавке мале вредности

Измена конкурсне документације за ЈНМВ 08/20 Средства за хигијену
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 08/20 Средства за хигијену
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 06-2020, Одржавање нове хирушке зграде са уградном опремом
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02/20 Контрола исправности ПП апарата и хидрантске мреже
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 07/20 Стоматолошки материјал
Обавештење о обустави за ЈНМВ 07/20 Стоматолошки материјал
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 02/20 Контрола исправности ПП апарата и хидрантске мреже
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03/20 Набавка резервних делова за ЦТ
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 07/20 Стоматолошки материјал
Одлука о обустави за ЈНМВ 07/20 Стоматолошки материјал
Обавештење о закљученом уговору, за ЈНМВ 06-2020 Одржавање нове хирушке зграде са уградном опремом
Обавештење о обустави за ЈНМВ 05/20 Одржавање медицинске опреме
Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 07/20 Стоматолошки материјал
Појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 07/20 Стоматолошки материјал
Обавештење о обустави за ЈНМВ 02/20 Контрола исправности и функционалности ПП апарата и хидрантске мреже
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 04/20 Услуге саветника за безбедност у транспорту опасне робе
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 07/20 стоматолошки материјал
Позив за давање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ 06-2020
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 02/20 ЈНМВ 02/20 Контрола исправности и функционалности ПП апарата и хидрантске мреже
Одлука о обустави за ЈНМВ 02/20 Контрола исправности и функционалности ПП апарата и хидрантске мреже
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени