ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Јавне набавке мале вредности

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 21/20 Осигурање од одговорности према трећим лицима
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 20/20 осигурање имовине, лица и возила
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 22/20 Одржавање рачунарске опреме
Позив за давање понуде и конкурсна документација за ЈНМВ 26/2020 Набавка медицинских апарата ( дефибрилатора и ЕКГ-а)
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 15-2020 Дрво за огрев
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 17/20 Периодични прегледи за сва професионална лица изложена зони јонизујућег зрачења
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 16/20 Таблетирана со
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 14/20 Системи за узимање крви за трансфузију- вакутајнер епрувете
Појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 20/20 Осигурање имовине, лица и возила
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 19/20 Набавка угља
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 20/20 осигурање имовине, лица и возила
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 18-2020, Остали административни материјал
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 21/20 осигурање од одговорности према трећим лиц има
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 13/20 Медицинско потро[ни материјал за патологију
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 12-2020 Ангажовање стручне куће за безбедност на раду и притивпожарну заштиту
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 17/20 Периодични прегледи за сва професионална лица изложена зони јонизујућег зрачења
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 16/20 Таблетирана со
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 14/20 Системои за узимање крви за трансфузију
Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 14/20 системни за узимање крви за трансфузију
Појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 14/20 системи за узимање крви за трансфузију
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени