ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Јавне набавке мале вредности

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 60/19 Преузимање и збрињавање опасног отпада
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 58-2019,Одржавање телефонских инсталацвије и опреме
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 56-2019,Протокомери за кисеоник са манометром
Одлука о додели уговора за, ЈНМВ 58-2019, Одрзавање телефонских инсталација и опреме
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 62-2019, Електрода за једнократну употребу за апарат БИС
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 61/19 Израда извештаја о сигурности и Програма заштите од јонизујућег зрачења
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 60/19 Преузимање и збрињавање опасног отпада
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 54/19 Преглед ПТ дозиметара за професионално изложена лица у зони јонизујућег зрачења
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 53/2019 Пуњење тонера
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 57/19 Реконструкција надстрешнице на улазној капији Здравственог центра Врање
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 61/19 израда извештај о сигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења
Oбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 55/19 мерење емисије загађивача материја из емитера котларнице
Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ 59/2019, Набавка агрегата-генератора за напајање струјом са монтажом
Позив за давање понуда и конкурсна документација по јавној набавци ЈНМВ62/2019
Измена конкурсне документације за ЈНМВ 60/19 Преузимање и збрињавање опасног отпада
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 57/19 Реконструкција надстрешнице на улазној капији Здравственог центра Врање
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ 60/19 Преузимање и збрињавање опасног отпада
Одлука о додели уговора јавне набавке ЈНМВ 59-2019 Набавка агрегата
Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ 51/19 остали потрошни материјал у стоматологији
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 51/19 остали потрошни матријал у стоматологији- резервни потрошни делови
 
 
Powered by Phoca Download
Image
Image
Image
produži život

Mени